September 13, 2021
Tiện Ích

Ứng dụng quản lý file ISO DAEMON Tools Ultra full

       I.    Giới thiệu: Có rất nhiều phần mềm quản lý file iso. Một trong những phần mềm có chức năng hơn cả việc quản lý fie iso thông thường, đó là phần mềm DAEMON Tools (abbreviation D isk A nd E Xecution MON Itor Tools). Phần mềm này giúp người dùng tạo hầu hết các ổ ảo (mềm và cứng), ghi