September 15, 2021
SS Cùng Loại

So sánh MS.Office 2013 với MS. Office 2016

  Tiêu chí so sánh MS.Office 2013 MS.Office 2016 1.    Giá bán $354.57 $349.99 2.    Giao diện Giao diện không thay đổi nhiều, tiêu đề menu MS.Office 2013 có chữ lớn hơn và được viết hoa 3.    Yếu cầu phần cứng tối thiểu CPU 1GHz, 2 GB RAM 4.    Hỗ trợ cảm ứng chạm Hỗ trợ […]
SS Khác Loại

So sánh MS.Office 2016 với LibreOffice 5.4

Tiêu chí so sánh MS.Office 2016 LibreOffice 5.4 1.    Giá bán $349.99 Miễn phí 2.    Giao diện Giao diện Ribbon đẹp Tương tự Office 2003 3.    Yếu cầu phần cứng tối thiểu CPU 1GHz, 2GB RAM CPU Pentiun III, 256 MB RAM 4.    Tương quan 2 ứng dụng này có thể mở file và lưu file lẫn […]