September 13, 2021
SS Cùng Loại

So sánh MS.Office 2010 với MS. Office 2013

Tiêu chí so sánh MS.Office 2010 MS.Office 2013 1.    Giá bán $488.73 $354.57 2.    Giao diện Giao diện Ribbon hơn phẳng, chữ và icon nhỏ Giao diện Ribbon phẳng, chữ và icon lớn hơn 3.    Yếu cầu phần cứng tối thiểu CPU Pentiun III, 256 MB RAM CPU 1GHz, 2 GB RAM 4.    Hỗ trợ cảm ứng […]