January 17, 2021
Chuyên Ngành

Microsoft Project 2016 pro full- Ứng dụng quản lý dự án chuyên nghiệp [update]

       I.    Giới thiệu: Microsoft Project 2016 pro được Microsoft cập nhật từ bản Project 2013, giao diện không thay đổi nhiều, chủ yếu cải thiện hiệu suất và tính năng.      II.    Tính năng: Tương tự như Microsoft Project 2013 pro, tuy nhiên có bổ sung thêm nhiều template, nhiều lựa chọn quan sát […]