September 11, 2021
Thiết Yếu

Bộ LibreOffice 5.0 Full

I.    Giới thiệu Việc sử dụng phần mềm MS. Office trong kinh doanh bắt buộc bạn phải mua bản quyền, tùy theo mỗi phiên bản sẽ có mức phí khác nhau. Bên cạnh MS. Office các bạn có thể lựa chọn LibreOffice 5.0 có chức năng tương tự như MS. Office. Tuy nhiên bạn phải […]