September 15, 2021
SS Khác Loại

So sánh MS.Office 2016 với LibreOffice 5.4

Tiêu chí so sánh MS.Office 2016 LibreOffice 5.4 1.    Giá bán $349.99 Miễn phí 2.    Giao diện Giao diện Ribbon đẹp Tương tự Office 2003 3.    Yếu cầu phần cứng tối thiểu CPU 1GHz, 2GB RAM CPU Pentiun III, 256 MB RAM 4.    Tương quan 2 ứng dụng này có thể mở file và lưu file lẫn […]