March 2, 2021
SS Cùng Loại

So sánh Edraw Max 5.2 với Edraw Max 8.7

Tiêu chí so sánh Edraw Max 5.2 Edraw Max 8.7 1.    Giá bán Không còn bán $245 2.    Giao diện Giao diện Ribbon hơi phẳng Giao diện Ribbon phẳng chữ, icon lớn hơn 3.    Yếu cầu phần cứng tối thiểu CPU: Pentium® III, 750MHz, RAM: 256MB CPU: 1GHz, RAM: 1GB 4.    Tính năng Edraw Max […]