August 3, 2021
Hướng Dẫn

Hướng Dẫn Sử Dụng Edraw Max Pro 9.0 – Phần IV: Industrial Automation, Infographic, Mind Map, Network, Project Management, Science

Các phím tắt cần thiết:

  • Ctrl + Z: Undo
  • Giữ phím Ctrl + Kéo thảo chuột: Copy đối tượng ( hay Ctrl + C)
  • Ctrl + V: Dán đối tượng (Paste Object)
  • Giữ phím Ctrl + lăn chuột (Keep Ctrl + Mouse Stroller):  Zoom +,-

Tập 16: Vẽ lưu trình hơi nước (Industrial Automation)

Tập 17: Vẽ ảnh đối xứng (Infographic)

Tập 18: Vẽ biểu đồ tư Duy (Mind Map)

Tập 19: Vẽ sơ đồ mạng máy tính (Network)

Tập 20: Vẽ sơ đồ gantt (Project Management)

Tập 21: Vẽ công thức hóa học (Science)

Ứng Dụng Liên Quan

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *