August 4, 2021

SS Cùng Loại

SS Cùng Loại

So sánh Edraw Max 5.2 với Edraw Max 8.7

Tiêu chí so sánh Edraw Max 5.2 Edraw Max 8.7 1.    Giá bán Không còn bán $245 2.    Giao diện Giao diện Ribbon hơi phẳng Giao diện Ribbon phẳng chữ, icon lớn hơn 3.    Yếu cầu phần cứng tối thiểu CPU: Pentium® III, 750MHz, RAM: 256MB CPU: 1GHz, RAM: 1GB 4.    Tính năng Edraw Max […]
SS Cùng Loại

So sánh MS.Office 2013 với MS. Office 2016

  Tiêu chí so sánh MS.Office 2013 MS.Office 2016 1.    Giá bán $354.57 $349.99 2.    Giao diện Giao diện không thay đổi nhiều, tiêu đề menu MS.Office 2013 có chữ lớn hơn và được viết hoa 3.    Yếu cầu phần cứng tối thiểu CPU 1GHz, 2 GB RAM 4.    Hỗ trợ cảm ứng chạm Hỗ trợ […]
SS Cùng Loại

So sánh MS.Office 2010 với MS. Office 2013

Tiêu chí so sánh MS.Office 2010 MS.Office 2013 1.    Giá bán $488.73 $354.57 2.    Giao diện Giao diện Ribbon hơn phẳng, chữ và icon nhỏ Giao diện Ribbon phẳng, chữ và icon lớn hơn 3.    Yếu cầu phần cứng tối thiểu CPU Pentiun III, 256 MB RAM CPU 1GHz, 2 GB RAM 4.    Hỗ trợ cảm ứng […]