August 1, 2021

Hướng Dẫn

Hướng Dẫn

Hướng dẫn sử dụng Internet Download Manage (IDM)

I.    Giới thiệu Phân mềm Internet Download Manage (IDM) khá phổ biến, chính vì vậy mình xin hướng dẫn các bạn cách sử dụng phần mềm này trên trình duyệt web chrome. II.    Hướng dẫn sử dụng Bước 01: Thay đổi giao diện IDM (Có thể bỏ qua) https://www.internetdownloadmanager.com/support/toolbar2.html Bước 02: Tích hợp IDM vào […]