October 29, 2020

Học Tập

Học Tập

Bộ từ điển Oxford Dictionary 8th full (Anh – Anh)

       I.    Giới thiệu: Oxford Advanced Learner’s Dictionary là một trong ứng dụng tốt và phổ biến hiện nay, có trên 100 triệu người dùng. Có đầy đủ các chức năng để sinh viên phát triển kỹ năng giao tiếp anh văn: kỹ năng nghe, nói, đọc, viết…      II.    Tính năng: Phát âm từ […]
Học Tập

Bộ từ điển Oxford Dictionary 9th full (Anh- Anh)

       I.    Giới thiệu: Oxford Advanced Learner’s Dictionary là một trong ứng dụng tốt và phổ biến hiện nay, có trên 100 triệu người dùng. Có đầy đủ các chức năng để sinh viên phát triển kỹ năng giao tiếp anh văn: kỹ năng nghe, nói, đọc, viết …      II.    Tính năng: Phát âm […]